top of page
Çapa 1

Gizlilik Sözleşmesi

www.blumsaboterlik.com internet sitesine girmeniz veya bu internet sitesindeki herhangi bir bilgiyi kullanmanız bu sözleşmede bulunan koşulları kabul ettiğiniz anlamına gelir.

www.blumsaboterlik.com internet sitesine girilmesi, sitenin ya da sitedeki bilgilerin ve diğer verilerin programların vs. kullanılması sebebiyle, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ya da başkaca sebeplere binaen, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan Blum Sabo Terlik Tam Anatomik Sabo Terlik ("Blum Sabo Terlik ") sorumlu değildir. Blum Sabo Terlik, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
Blum Sabo Terlik işbu site ve site uzantısında mevcut her tür hizmet, ürün, siteyi kullanma koşulları ile sitede sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, siteyi yeniden organize etme, yayını durdurma hakkını saklı tutar. Değişiklikler sitede yayım anında yürürlüğe girer ve değişikliklerin takip edilmesi kullanıcıların sorumluluğu altındadır. Sitenin kullanımı ya da siteye giriş ile bu değişiklikler de kabul edilmiş sayılır.

Blum Sabo Terlik, internet sitesine girilmesi yolu ile kullanıcıların, bir başkasına ait IP adresi, elektronik posta adresi, kullanıcı adı gibi kişisel bilgileri kullanması halinde bundan dolayı doğabilecek hiç bir hukuki ve cezai yükümlülüğü kabul etmemektedir.

Üyeler, verilen ya da kendi belirledikleri kullanıcı adı, şifre gibi bilgileri siteye her girişte tekrarlamamak adına sitenin giriş kısmındaki “beni hatırla” butonunu kullanmak sureti ile siteye giriş yaptığında, site 30 gün boyunca aynı bilgisayardan Üyenin kendi kullanıcı adı ve şifresi ile kullanıma açılır. Belirtilen sebeple siteye her giriş yapıldığında sistemden usulüne uygun çıkış yapılması gerekmektedir. Siteden çıkış yapılmaması halinde üçüncü kişilerin siteye ve bu şekilde Üyeye ait bilgilere ulaşımı söz konusu olabileceğinden Üyelerin kişisel verilerinin başka kişiler tarafından bilinmesinde ve/veya kötü niyetle kullanılmasından doğacak doğrudan ve dolaylı tüm zararlardan Üye sorumlu olacaktır.

Bu internet sitesi  Blum Sabo Terlik’ in kontrolü altında olmayan başka internet sitelerine bağlantı veya referans içerebilir. Blum Sabo Terlik, bu sitelerin içerikleri veya içerdikleri diğer bağlantılardan sorumlu değildir.

Blum Sabo Terlik bu internet sitesinin genel görünüm ve dizaynı ile internet sitesindeki tüm bilgi, resim, Blum Sabo Terlik markası ve diğer markalar, www.blumsaboterlik.com alan adı, logo, ikon, demonstratif, yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik veriler, bilgisayar yazılımları, uygulanan satış sistemi, iş metodu ve iş modeli de dahil tüm materyallerin ("Materyaller") ve bunlara ilişkin fikri ve sınai mülkiyet haklarının sahibi veya lisans sahibidir ve yasal koruma altındadır. www.blumsaboterlik.com internet sitesinde bulunan hiçbir Materyal; önceden izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden, kod ve yazılım da dahil olmak üzere, değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, başka bir lisana çevrilemez, yeniden yayımlanamaz, başka bir bilgisayara yüklenemez, postalanamaz, iletilemez, sunulamaz ya da dağıtılamaz. Internet sitesinin bütünü veya bir kısmı başka bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz. Aksine hareketler hukuki ve cezai sorumluluğu gerektirir.

İşbu kullanıcı üyelik sözleşmesinde belirlenen ve www.blumsboterlik.com tarafından tek taraflı olarak belirlenecek amaçlar dışında kullanıcı tarafından www.bulumsaboterlik.com hesabının gerek www.blumsaboterlik.com’a gerekse de üçüncü kişileri zarara uğratacak şekilde kullanılması ve/veya www.blumsaboterlik.com‘un ticari itibarının kullanıcının eylemlerinden dolayı zarar görmesi halinde www.blumsaboterlik.com, kullanıcının üyeliğini derhal iptal etme, kullanıcıya karşı gerek adli gerekse idari her türlü merciye başvurma hakkına sahiptir.

www.blumsaboterlik.com internet sitesine üye olmak için girilen veya daha sonra üye tarafından güncellenen hiçbir bilgi, söz konusu üyenin haberi ya da aksi bir talimatı olmaksızın Blum Sabo Terlik tarafından üçüncü şahıslarla kesinlikle paylaşılmaz, faaliyet dışı hiçbir nedenle ticari amaçla kullanılmaz veya satılmaz.

Kullanıcı kayıt formuna girilen ve daha sonra güncellenen e-posta adresi, posta adresi ve telefon gibi bilgiler yalnızca Blum Sabo Terlik tarafından standart ürün teslim prosedürleri ve bilgilendirmeler için kullanılır.

Müşteri bilgileri, ancak resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmak zorunda olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir.

Blum Sabo Terlik 'in, kullanıcı tarafından site kayıt formunda yazılmış olan veya daha sonra kendisi tarafından güncellenen adresi, e-posta adresi, sabit ve mobil telefon hatları ve diğer iletişim bilgileri üzerinden mektup, e-posta, SMS, telefon görüşmesi ve diğer yollarla iletişim, pazarlama, reklam, tanıtım, bildirim ve diğer amaçlarla kullanıcıya ulaşma hakkı bulunmaktadır. Kullanıcı işbu sözleşmeyi kabul etmekle aksine bir yazılı bildirimi olmadığı müddetçe  Blum Sabo Terlik ‘in kendisine yönelik yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerinde bulunabileceğini kabul ve beyan etmektedir. Üyeler dilediği zaman e-postalarda ve SMS'lerde bulunan "Üyelikten Ayrıl" konulu linkler aracılığı ile ya da Hesabım sayfasında bulunan SMS ve E-posta bildirim seçenekleri ile ticari ileti gönderim listesinden kolayca ve ücretsiz çıkabilirler.

Müşterinin sisteme girdiği tüm bilgilere sadece Müşteri ulaşabilmekte ve bu bilgileri sadece Müşteri değiştirebilmektedir. Bir başkasının bu bilgilere ulaşması ve bunları değiştirmesi mümkün değildir. Müşterinin üyelik adresi ve şifresinin üçüncü bir kişi tarafından biliniyor ve üyeliğin kullanılıyor olmasından dolayı www.blumsaboterlik.com kesinlikle sorumlu değildir.

www.blumsaboterlik.com internet sitesinde üyelik iptali ve hesap silme işlemi, kullanıcı tarafından yapılabilir. Üyeliğini bitiren kullanıcının internet sitesine giriş yetkisi geri dönülmemek üzere iptal edilecektir.’ Blum Sabo Terlik ‘in kullanıcının kendisi tarafından sonlandırılan kullanıcı hesabına ait her türlü kaydı silip silmeme hakkı saklıdır. Kullanıcı silinen kayıtlarla ilgili herhangi bir hak veya tazminat talebinde bulunamaz.

Ödeme sayfasında istenen kredi kartı bilgileri, müşterilerin güvenliğini en üst seviyede tutmak amacıyla hiçbir şekilde www.blumsaboterlik.com veya ona hizmet veren şirketlerin sunucularında tutulmamaktadır. Bu şekilde ödemeye yönelik tüm işlemlerin www.blumsaboterlik.com ara yüzü üzerinden banka ve bilgisayarınız arasında gerçekleşmesi sağlanmaktadır.

Blum Sabo Terlik’in burada açıkça belirtilmeyen diğer tüm hakları saklıdır. Blum Sabo Terlik, gerekli gördüğü zaman bu yasal uyarı sayfasının içeriğini güncelleme yetkisini saklı tutar ve kullanıcıların her site ziyaretinde yasal uyarı sayfasını ziyaret etmelerini önerir.

bottom of page