top of page

Satış Müqaviləsi

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

MADDE 1 – SATICI BİLGİLERİ (Bundan sonra "SATICI" olarak anılacaktır.)

Ünvanı : Blum Sabo Terlik  
Adresi: 6124 Sok. No:9 Egemenlik Mah. Bornova \ İzmir
Telefon: +90 (534) 769 94 56

                     +90 (536) 423 15 21
E-posta adresi :blumsaboterlik@gmail.com

MADDE 2 – ALICI BİLGİLERİ (Bundan sonra "ALICI" olarak anılacaktır.)

Adı,Soyadı/ Ünvanı :
Adres :
E-Posta :

MADDE 3 – KONU

İşbu sözleşmenin konusu, SATICI’nın, ALICI’ya satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini kapsamaktadır.

MADDE 4 - SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN BİLGİLERİ

MADDE 4.1

Malın/Ürünün/Ürünlerin/Hizmetin temel özellikleri (türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi) SATICI’ya ait internet sitesinde yer almaktadır.

MADDE 4.2

Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

MADDE 4.3

Sözleşme konusu mal ya da hizmetin tüm vergiler dâhil satış fiyatı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

ÜRÜNLER

ÜRÜN ADI

ADET

BİRİM FİYAT(KDV DAHİL)

TOPLAM FİYAT(KDV DAHİL)

Ürün Toplamı:
Gönderim ücretleri:
Ödeme Toplamı:
Ödeme Şekli:
Taksit: 1
Tutar:

Teslimat Bilgileri: Adı,Soyadı/ Ünvanı:
Adres:
E-Posta:

Fatura Bilgileri: Adı,Soyadı/ Ünvanı:
Adres:
Vergi Dairesi:
Vergi No :

MADDE 5 - GENEL HÜKÜMLER

MADDE 5.1

ALICI, Madde 4’te belirtilen sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin bilgilerle birlikte cayma hakkının içeriği ve cayma hakkının yöneltileceği adres ile 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik’te yer verilmesi zorunlu diğer tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve www.blumsaboterlik.com internet sitesinde (elektronik ortamda) gerekli teyidi verdiğini kabul ve beyan eder.

MADDE 5.2

Sözleşme konusu ürün, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI’nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir.

MADDE 5.3

Sözleşme konusu ürün, ALICI’dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.

MADDE 5.4

SATICI, haklı bir sebebe dayanmak şartıyla ve/veya sipariş konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması halinde, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ve ALICI’nın açık ve anlaşılabilir bir şekilde bilgilendirilerek onayının alınmış olması şartıyla, ALICI'ya eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.

MADDE 5.5

SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.

MADDE 5.6

Sözleşme konusu ürünün teslimatı için, ürün bedelinin ALICI'nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

MADDE 5.7

Ürünün tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi kartının ALICI’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun ürün bedelini SATICI'ya ödememesi halinde, ALICI’nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün 3 iş günü içinde SATICI'ya gönderilmesi zorunludur. Bu takdirde nakliye giderleri SATICI'ya aittir.

MADDE 5.8

SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI'ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini, ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI’nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar, 10 gün içinde ALICI’ya ödediği şekilde iade edilir.

MADDE 5.9

Garanti belgesi ile satılan ürünlerden olan veya olmayan ürünlerin arızalı veya bozuk olanları, garanti şartları içinde gerekli onarımın yaptırılması için SATICI’ya gönderilebilir. Bu takdirde kargo giderleri SATICI tarafından karşılanacaktır.

MADDE 5.10

ALICI, sözleşme konusu mal/hizmeti teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı mal/hizmeti kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan mal/hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra mal/hizmetin özenle korunması borcu, ALICI’ya aittir. Cayma hakkı kullanılacaksa mal/hizmet kullanılmamalıdır. Fatura iade edilmelidir.

MADDE 5.11

ALICI, SATICI’ya ait internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu, SATICI’nın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları, SATICI’nın ilk bildirimi üzerine derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

MADDE 6 - CAYMA HAKKI

SATICI, tüketicinin hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin teslim aldığı veya sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 14 gün içerisinde ürünü reddederek sözleşmeden cayma hakkının var olduğunu ve cayma bildiriminin SATICI’ya ulaşma tarihinden itibaren malı geri almayı kabul ve taahhüt eder.
Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde SATICI’ya faks, telefon veya e-mail yolu ile bildirimde bulunulması, ürünün işbu sözleşmenin 7. maddesi hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması, kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak iade edilmiş olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya ALICI'ya teslim edilen ürünün SATICI'ya gönderildiğine ilişkin kargo teslim tutanağı örneği ile fatura aslının iadesi zorunludur. Bu belgelerin ulaşmasını takip eden 10 gün içinde ürün bedeli ALICI'ya iade edilir. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürünün kargo bedeli SATICI tarafından karşılanır. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.
ALICI’nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa ALICI kusuru oranında SATICI’nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür.
Cayma hakkının kullanılması nedeniyle SATICI tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir.

CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER

ALICI’nın istekleri veya açıkça onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan, niteliği itibarıyla iade edilemeyecek ürünler, tek kullanımlık ürünler, kopyalanabilir yazılım ve programlar, hızlı bozulan veya son kullanım tarihi geçen ürünler için cayma hakkı kullanılamaz.
Aşağıdaki ürünlerde cayma hakkının kullanılması, ürünün ambalajının açılmamış, bozulmamış ve ürünün kullanılmamış olması şartına bağlıdır.
- İç giyim ürünleri
- Her türlü kişisel bakım ürünleri
- Hür türlü kozmetik ürünleri
- Her türlü yazılım ve programlar
- DVD, VCD, CD, plak ve kasetler
- Bilgisayar ve kırtasiye sarf malzemeleri (toner, kartuş, şerit v.b)
- Taşınabilir bilgisayar ve masaüstü bilgisayarlar (ürünün arızalı ve ayıplı çıkması durumu haricinde) orijinal işletim sistemi kurulduktan sonra (bilgisayar kurulumu yapıldıktan sonra) iade alınmaz

MADDE 7 - TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

ALICI, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerinde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI’dan talep edebilir ve her koşulda ALICI’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın uğradığı zarar ve ziyanını ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 8 - YETKİLİ MAHKEME

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri ile ALICI'nın veya SATICI'nın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

MADDE 9 - YÜRÜRLÜLÜK

Site üzerinden verilen siparişe ait ödemenin gerçekleşmesi durumunda ALICI işbu Sözleşme’nin tüm koşullarını kabul etmiş sayılacaktır. SATICI, söz konusu Sözleşme’nin site üzerinde, ALICI tarafından okunduğuna ve kabul edildiğine dair onay almaksızın sipariş verilememesini sağlayacak yazılımsal düzenlemeleri yapmakla yükümlüdür. SATICI : Blum Sabo Terlik 
ALICI :
TARİH :

Çapa 2
bottom of page